NAM Schade reparatie

Het afgelopen jaar is de provincie Groningen meerdere malen opgeschrikt door aardbevingen, meestal veroorzaakt door de NAM. Vooral de dorpen Loppersum, Wirdum en Appingedam hebben hier veel last van.
Dit heeft in veel gevallen tot schade geleid aan woningen.

Wij waren reeds ver voor het ontstaan van de aardbevingen bekend met de herstelmethoden van scheurherstel en injectietechnieken. Hierdoor weten wij als geen ander hoe wij de schade op een duurzame en constructieve manier moeten herstellen.

Als u schade heeft opgelopen aan uw onroerend goed als gevolg van de gaswinning van de NAM, dan maakt u aanspraak op een schadevergoeding. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen:

1. Schade melden bij het Centrum Veilig Wonen (www.cwv.nl)

Als u aanspraak wil maken op een schadevergoeding omdat u schade heeft opgelopen aan uw huis als gevolg van de gaswinning van de NAM dan moet u dat eerst melden bij het centrum veilig wonen (cvw).

Het centrum veilig wonen zal de schade aan de hand van dit formulier vervolgens laten onderzoeken door een onafhankelijke schade expert. Deze onafhankelijke schade expert stelt vervolgens een bevingsschade-rapport op met daarin de uit te voeren werkzaamheden.

2. Het opstellen van een offerte/schadecalculatie

Dit bevingsschade-rapport kunt u vervolgens opsturen naar bouwbedrijf Koerts. Daarna krijgt u per brief een ontvangstbevestiging van het bevingsschade-rapport toegestuurd. Aan de hand van het bevingsschade-rapport gaan wij vervolgens een offerte/schadecalculatie opstellen, die daarna wordt doorgestuurd naar een expertisebureau.  

Mocht bouwbedrijf Koerts aan de hand van het bevingsschade-rapport op onduidelijkheden, twijfels of complexe schades stuiten, dan zullen wij dit aankaarten bij het CVW

3. Goedkeuring offerte/schadecalculatie

Als het expertisebureau de offerte/schadecalculatie heeft goedgekeurd, dan krijgt u per email een bevestiging en een door hen vastgesteld schadeherstel-bedrag toegestuurd. Als u hiermee akkoord gaat, zal het expertisebureau dit plan van aanpak en het schadeherstel-bedrag doorsturen naar het CVW. 

4. Goedkeuring door de NAM

Als de CVW het schadeherstel-bedrag goedkeurt dan krijgt u een brief en een antwoordstrookje van de CVW per post toegestuurd. U kunt instemmen met het schadeherstel-bedrag door het antwoordstrookje ondertekend te retourneren naar de CVW 

5. Opdrachtbevestiging en het inplannen van de werkzaamheden

Wanneer u het antwoordstrookje naar de NAM heeft geretourneerd dan kunt u contact met ons opnemen. 

abc-adamas-gecertificeerd