Nam schade reparatie

In het afgelopen jaar is de provincie Groningen herhaaldelijk getroffen door aardbevingen, veelal veroorzaakt door de NAM. Met name de dorpen Loppersum, Wirdum en Appingedam hebben hier ernstig onder geleden, wat in veel gevallen heeft geleid tot schade aan woningen.

Wij waren al bekend met de herstelmethoden voor scheurherstel en injectietechnieken lang voordat de aardbevingen plaatsvonden. Hierdoor zijn wij uitstekend op de hoogte van de duurzame en constructieve manieren om de schade te herstellen.

Indien uw onroerend goed schade heeft opgelopen als gevolg van de gaswinning door de NAM, heeft u recht op een schadevergoeding. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen:

  1. Melding van de schade bij het Centrum Veilig Wonen (www.cwv.nl): Om aanspraak te maken op een schadevergoeding vanwege aardbevingsschade aan uw huis als gevolg van de gaswinning van de NAM, dient u dit eerst te melden bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW zal vervolgens de schade laten onderzoeken door een onafhankelijke schade-expert. Deze expert zal een bevingsschade-rapport opstellen met daarin de noodzakelijke werkzaamheden.
  2. Opstellen van een offerte/schadecalculatie: U kunt het bevingsschade-rapport naar bouwbedrijf Koerts sturen. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging van het bevingsschade-rapport per brief. Op basis van dit rapport zullen wij een offerte/schadecalculatie opstellen, die vervolgens naar een expertisebureau wordt doorgestuurd.Indien er onduidelijkheden, twijfels of complexe schades zijn naar aanleiding van het bevingsschade-rapport, zal bouwbedrijf Koerts dit bespreken met het CVW.
  3. Goedkeuring van de offerte/schadecalculatie: Zodra het expertisebureau de offerte/schadecalculatie heeft goedgekeurd, ontvangt u per e-mail een bevestiging, samen met een vastgesteld bedrag voor schadeherstel. Indien u akkoord gaat met dit bedrag, zal het expertisebureau het plan van aanpak en het schadeherstelbedrag doorsturen naar het CVW.
  4. Goedkeuring door de NAM: Als het CVW het schadeherstelbedrag goedkeurt, ontvangt u per post een brief en antwoordstrookje van het CVW. U kunt uw instemming met het schadeherstelbedrag kenbaar maken door het ondertekende antwoordstrookje terug te sturen naar het CVW.
  5. Opdrachtbevestiging en planning van de werkzaamheden: Zodra u het antwoordstrookje naar de NAM heeft teruggestuurd, kunt u contact met ons opnemen voor de opdrachtbevestiging en het plannen van de werkzaamheden.

Wij begrijpen de uitdagingen en zorgen die gepaard gaan met aardbevingsschade en staan klaar om u te begeleiden tijdens het gehele proces. Neem gerust contact met ons op nadat u het antwoordstrookje naar de NAM heeft geretourneerd.