Keerwand blijham i.o.v. Landschapsbeheer Groningen

De provincie Groningen heeft in 2013 de provinciale weg N368 tussen de rotonde bij de Turfweg en de rotonde bij Oosteinde in Blijham geheel gereconstrueerd. Van de dubbelbaansweg is een enkelbaansweg gemaakt.

 De provincie heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om tegelijkertijd de toegang tot de streek Westerwolde te verfraaien. Het beeld van het landschap in Oost-Groningen wordt voor een groot deel bepaald door karakteristieke boerderijen met vaak bijzondere tuinen. Om die reden kiest de provincie ervoor om de tuinen langs de weg te verfraaien. De uitvoering van dit project is in handen van Landschapsbeheer Groningen. wij hebben voor hun een keerwand gemaakt ter hoogte van de rotonde turfweg/winschoterweg om het verschil in grondniveau op te heffen.